Kupongen löstes

2020-10-20

Kupongen löstes

2020-10-20

Digitalspecialisten GDPR

Vänligen visa den här QR-kod i kassan för att lösa in kupongen.

Avbryt Trycket

Tack! Din hemsida har lösts framgångsrikt.

Dataskydd-Personuppgifter


Hur vi hanterar dina personuppgifter


Det som räknas som personuppgifter är den kunddata som vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som på ett sätt indentifierar dig som en person. Vi behöver uppgifter för att tillhandahålla våra tjänster eller kunna anpassa eller förbättra våra tjänster för dig. Ett aktiebolag är en egen juridisk person och räknas därmed inte som en person med personuppgifter, däremot räknas en enskild firma som en person och omfattas av GDPR. Digitalspecialisten erbjuder enbart tjänster till företag.

Nedan kan ni läsa en summering kring hur vi samlar in och hanterar eventuella personuppgifter och i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) :

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar av personuppgifter som sker inom Digitalspecialistens verksamhet är Digitalspecialistens personuppgiftsansvarig. Digitalspecialisten Sweden AB, org.nr 556907-6218, Skolgången 17,80257, Gävle,Sverige.

Du har laglig rätt att:

-få tillgång till dina personuppgifter
-få dina personuppgifter rättade
-i vissa fall få en kopia på dina personuppgifter
-i vissa fall få dina personuppgifter raderade
-i vissa fall begränsa eller motsätta dig behandling av dina personuppgifter
Om du vill klaga på Digitalspecialistens behandling av dina personuppgifter så har du även rätt att klaga hos Datainspektionen.

Typ av personuppgifter vi samlar in

Kontaktuppgifter

När du blir kund hos Digitalspecialisten samlar vi in kontaktuppgifter om företaget som:

Företagsnamn, företagets adress och telefonnummer, kontaktperson och uppgifter runt kontaktpersonen samt organisationsnummer.

Information om dina tjänster

Vi sparar data om vilka tjänster du beställer och använder samt sättet du använder dem på.

Supportärenden

När du kontaktar oss i supportärende samlar vi in den information du uppger till oss t.ex. företagets namn eller organisationsnummer, för att vi ska kunna identifiera er i vårt system.

Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar:

-du uppger själv när du blir kund hos oss
-du uppger när du kontaktar oss i form av noteringar, chatt-konversationer, e-post och inspelade samtal
-skapas när du använder våra tjänster – t ex när du besöker vår hemsida eller loggar in i kundzonen
-vi hämtar från andra källor – t ex UC AB
-samlas via cookies som samlar in information på och från din webbläsare
-Beroende på vilken eller vilka av våra tjänster du använder samlar vi in den information som är nödvändig.

Det här använder vi personuppgifter till

För att vi ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:

Krav för att fullgöra avtalet med dig

Krav för att fullgöra en för Digitalspecialistens rättslig förpliktelse

Behandlingen ligger i både ditt och Digitalspecialistens intresse
Samtycke från dig för just den behandlingen

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter

Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att hantera och leverera de tjänster du beställt och prenumererar på. Samt personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av de tjänster du använder.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

Kommunikation och support

Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp.

Vi använder dina kontaktuppgifter och information om vilka tjänster du använder som grund för fakturor, nyhetsbrev, viktig information om dina tjänster, erbjudanden och tips om hur du kan använda våra tjänster.

Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.

Utveckling av våra tjänster och produkter

Vi behandlar personuppgifter kring hur du använder våra tjänster samt från kontakt med oss som underlag för att förbättra din upplevelse specifikt och våra tjänster generellt.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Marknadsföring

För att kunna marknadsföra relevanta produkter och tjänster till dig efter dina behov behandlar vi personuppgifter om vilka tjänster du använder och hur du använder dem.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Säkerhet och förhindrande av missbruk

Vi behandlar personuppgifter i syfte att upptäcka och förhindra följande för våra tjänster och i vårt nätverk:

-missbruk
-intrångsförsök
-attacker i form av t ex virus, DDOS
-lagbrott
-användning av våra tjänster som strider mot våra villkor

Rättslig grund: Fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.

Lagstadgade skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Så här länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen, för att upprätta fortsatt kundrelation, laglig skyldighet, garantier och returnering av produkter. I det fall du väljer att vi ska ta bort dina personuppgifter förlorar du även rätten till support, garantier och retur av köpt vara.

Om vi lämnar ut personuppgifter görs det till dessa:

Digitalspecialisten lämnar inte ut personuppgifter till någon partner eller underleverantör utom i mycket sällsynta fall. All hantering, fakturering och administration sker inom Digitalspecialistens system, fysiska skydd och av personal som måste ta del av personuppgifter.

I ett fall det kan krävas att Digitalspecialisten måste dela personuppgifter görs detta enbart till partners, underleverantörer och andra bolag inom Digitalspecialisten som måste ta del av personuppgifter för att leverera tjänster och produkter. Vi har i de fall avtal med partners och underleverantörer inom EU, och EU standardavtalsklausuler för alla utanför EU. I förekommande fall används EU/US Privacy Shield-certifiering om behandling sker i USA. Avtalen reglerar i så fall vilka personuppgifter som behandlas, varför behandling görs, hur personuppgifter skall skyddas och hur länge de behandlas. Avtalen innehåller också instruktioner från personuppgiftsansvarig till personuppgiftsbiträde hur personuppgifterna får behandlas.

Vår grundpolicy är att aldrig dela personuppgifter.

Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer.

Vi kan enligt nedanstående syften komma att dela viss data till följande partners och underleverantörer men denna information är då anonymiserad och kan inte spåras till en person.

Google Analysdata via tredjepartscookie för webbanalys för att förbättra våra tjänster.

Stampwallet Analysdata via tredjepartscookie webbanalys för att förbättra våra tjänster.

Partner Personuppgifter som delas och varför

-Data som krävs för att registrera, hantera och förnya domännamn

-I syfte att ta betalt för våra tjänster

-I samtliga dessa fall är det på uppdrag av er som kund till oss vi delar nödvändiga personuppgifter där ni genom beställning har gett samtycke att dela dessa uppgifter med annan part. Ansvaret för personuppgifter lämnas i dessa fall över till den mottagande partnern som tillhandahåller den tjänst som har beställts.
Digitalspecialisten är endast förmedlare av denna information och är inte personuppgiftsansvarig.

Personuppgifter som delas med en partner och varför

-Data som krävs vid manuella återbetalningar via Bankgiro.
-UC AB Data som krävs för att kontrollera äktheten i de personuppgifter som anges vid beställning.
-SMS nummer som krävs för 2 faktor login lösnign (baserad på SMS) där ett SMS nummer kan vara ett privatnummer.
-Personuppgifter i dessa fall kan räknas som publika då de finns öppet på publika söktjänster och därmed är Digitalspecialisten är inte ansvarig för delning av personuppgifter.

Myndigheter

På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till t ex Polisen.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Till exempel SSL/TLS, PGP och envägs hash-algoritmer. Personuppgifter lagras i två system och åtkomsten till dessa är starkt begränsade.


Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.

Information som vi lagrar finns publikt sökbara i olika myndigheters register, gratis webbplatser och söktjänster såsom eniro.se och hitta.se. Denna information är:

Företagets organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och kontaktperson.

Vi har policyer och säkerhetsrutiner för bland annat:

informationssäkerhet

incidenthantering

riskanalys

mjukvaruppdateringar

säker konfiguration och hantering av enheter

kontor och serverhallar

mjukvaruutveckling

upplärning och utbildning

Digitalspecialisten behandlar endast den information uppdraget kräver och delar inte information med andra

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar. Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla samt ta betalt för våra tjänster till dig . Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig och ditt konto kan komma att sägas upp.

Dina och dina användares personuppgifter när Digitalspecialisten agerar personuppgiftsbiträde

I de fall du är personuppgiftsansvarig och Digitalspecialisten agerar personuppgiftsbiträde så regleras vår behandling av dina kunders personuppgifter i vår avtalsbilaga
Personuppgiftsbiträdesavtal. Till exempel om du driver en webshop hos Digitalspecialisten där dina kunders beställningar lagras och behandlas på våra servrar, de epostkonton du har hos oss eller den data du har i våra databastjänster.

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du inte längre är kund.
När du säger upp ditt konto tar vi bort alla dina personuppgifter där det inte längre finns ett syfte för fortsatt behandling av personuppgifter. Vi meddelar även de eventuella partners och underleverantörer som behandlat din data att den ska raderas hos dem förutsatt det inte finns en laglig grund till att data måste sparas, t.ex. bokföringsuppgifter. Denna data raderas efter lämplig tid. Personuppgifter som krävs för att uppfylla en laglig grund t.ex. transaktioner måste vi lagra i minst 7 år efter att vi börjat hanterat dina personuppgifter.

Data som tas bort varierar med vilka tjänster ni valt men ett par vanliga är:

hemsidor och databaser

domännamn och dns-inställningar

postadresser med tillhörande e-postmeddelanden utom i de fall vi måste spara pga lagliga eller övriga krav

personuppgifter i vårt system där det är möjligt
säkerhetskopior av ovanstående tas bort enligt vårt schema för säkerhetskopior där det är möjilgt

Bland det som inte tas bort är bland annat:

Data som krävs enligt bokföringslagen.

Vill du komma i kontakt med oss för att fråga om vår hantering av personuppgifter kan du använda vårt kontaktformulär under sidan kontakta oss. Vi besvarar mail inom 1-2 vardagar utom under helger, helgperioder och långledigt då svarstiden kan bli längre.
EASYPHONE en del av Digitalspecialisten Sweden AB

Adress: Skolgången 17, 80257, Gävle

Lägg till vår webbapp på mobilens hemskärmen(iPhone).
Gör så här:
På webbsidan klickar du på symbolen "DELA" (ruta med en pil som pekar uppåt) och välj Lägg till på hemskärmen